ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥΔΙΟΙΚΗΣΗ

2021-09-17

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΙΤΣΑΣ